Qué es el programa #EMPRENBIT?

El Programa #EMPRENBIT està dissenyat amb l'objectiu d'afavorir la creació d'empreses innovadores a les Illes Balears mitjançant l'oferta de serveis i infraestructures específiques per al suport a emprenedors amb idees i / o models de negoci basats en el Coneixement. El programa ofereix serveis de suport en la definició i validació de models de negoci innovadors en un entorn privilegiat per al llançament de "start ups" com és el Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBit)t i el Centre Bit Menorca (Alaior).

incubadora parcbitPer a quin tipus de projectes está dissenyat el programa #EMPRENBIT?

Com incubadora de projectes de base tecnològica, cerquem projectes innovadors on la tecnologia tingui un paper clau en el seu model de negoci.

El teu projecte és una plataforma web? Un e-commerce? Vols desenvolupar una app? Un videojoc? Una nova forma d'intermediació turística? Si és així, o el teu projecte té relació amb qualqún dels nostres projectes actuals, contacta amb nosaltres.

Per la resta, no cal tenir una empresa constituïda, ni ser autònom, ni tenir un pla d'empresa acabat; ¡Tot això volem que ho facis amb nosaltres!
incubadora parcbitL'espai ideal per posar en marxa el teu projecte

incubadora parcbit

Tenim dues modalitats d'incubació disponibles, depenent de en quin moment es trobi el teu projecte:

Col·laborativa: Per a projectes en fase inicial, on relacionar-se amb altres emprenedors i validar el model de negoci pot ser la clau de l'èxit. Oferim llocs de treball al nostre espai de més de 400m2.

Física: Per a projectes en fase de llançament, amb un equip definit i un producte o servei a punt de sortir al mercat. Oficines individuals d'entre 50 i 65m2.HUB: Per a projectes en consolidació i expansió, que han finalitzat el seu període de incubació al Parc Bit, però volen mantenir el seu domicili social al parc tecnològic i participar de les activitats de networking de la incubadora d'empreses de base tecnològica.


ModalidadesFormació en eines per el disseny i validació del teu model de negoci

Com a pas previ i necessari en el desenvolupament d'una idea de negoci considerem fonamental validar tu model de negoci. Per això considerem imprescindible conèixer les metodologies i mètriques més novedoses per al disseny i validació de models de negoci innovadors.

"Aprèn ràpid, fracassa barat", és la filosofia darrere de la metodologia Lean Startup per a la gestió d'empreses noves de base tecnològica que parteix de la idea d'assegurar-se desenvolupar únicament aquells productes que el mercat demanda.

El procés de desenvolupament de clients és el procés que tracta de comprovar que realment hi ha un mercat que pagarà pel producte o servei que s'ofereix, assegurant així el creixement ràpid en el model una vegada llançat.

Un cop validat el teu model de negoci t'ajudarem en la planificació del llançament del teu projecte empresarial, assessorant-te en l'anàlisi i redacció delbussines plan.
incubadora parcbitSuport en la cerca de finançament per el teu negoci

La majoria de start-ups i empreses de nova creació necessiten acudir a finançament extern per posar en marxa el projecte. Són pocs qui tenen capacitat per finançar-se amb recursos propis.

Són moltes les possibilitats disponibles per finançar el teu projecte: crèdit, programes de finançament públics, préstecs participatius, inversors privats són alguns exemples. A la Incubadora d'Empreses de ParcBit t'ajudarem a trobar la font de finançament més adequada per al teu projecte.
incubadora parcbitFoment del networking i la cooperació empresarial

La col·laboració i el treball en xarxa pot ser una clau en l'èxit d'una idea de negoci, per aquest motiu des de la Incubadora d'Empreses del Parc Bit fomentem el "networking" entre els projectes incubats a través de sessions periòdiques de presentació de noves iniciatives i recerca de sinergies entre els emprenedors.

Amb aquest objectiu, puntualment, i per a aquells projectes en fase de creixement, busquem la participació d'empresaris de prestigi al parc perquè col·laborin en tasques de mentorització dels emprenedors.

Igualment, la Fundació Bit participa en la difusió i selecció de projectes per candidatures a premis d'àmbit nacional, regional i local, com són els premis atorgats per Caixa Capital Risc, Joves Empresaris de Balears, la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma.
incubadora parcbit