Yoogroop
Sector: TIC / Software


Desenvolupament i comercialització d'una eina online per a gestors d'esdeveniments de grup no professionals (quedades, sopars d'amics o familiars, festes, despes, activitats d'oci ...). El sistema és un mash-up de 5 funcionalitats ja existents, però orientades a donar una solució integral a l'usuari: deixar votar el dia, cercar un lloc-local, pujar assistents i tenir una plana i xat de l'acte, un sistema de RSVP i un de pagament. Model de negoci a través de % sobre reserves a locals.


E-mail : angel@puig.org
Telèfon : 629391289
Direcció : Edifici 17, Planta 1, Local 1