myBooking
Sector: TIC / Software


mybooking és una eina digital online per la gestió de les empreses que es dediquen al lloguer de productes (cotxes, kayaks, material industrial, ...) i a l'organització d'activitats o excursions. Està composat per un front-end per realitzar la captació de reserves i un backend per les tasques de planificació i organització


E-mail : juan.miqueo@yuraksisa.com
Telèfon : 637701374
Direcció : Edifici CentreBit Menorca, Planta 2, Local 1