Wireless DNA
Sector: TIC / Software


Desenvolupament d'aplicacions orientades a l'optimització de xarxes de telefonia mòbil combinada amb alta consultoria internacional sota un model de serveis remot amb base a Mallorca.

Desarrollo de aplicaciones orientadas a la optimización de redes de telefonia móvil combinada con alta consultoría internacional bajo un modelo de servicios remoto con base en Mallorca.


Web : www.wdna.es
E-mail : jose.manas@wdna.es
Telèfon : 618781340
Direcció : Edifici 17, Planta 2, Local 7