Imotics
Sector: TIC / Software


La nostra empresa es dedica a desenvolupament de software a mida per al client i al seu suport i manteniment en el núvol.
Estem especialitzats en productes de GMAO que ajudin a moltes empreses instal·ladores a fer un salt tecnològic qualitatiu que aconsegueixi millorar la productivitat. estalviant hores improductives, augmentant la qualitat de servei, creant traçabilitat i fiabilitat en processos i millorant la petjada ecològica

Nuestra empresa se dedica a desarrollo de software a medida para el cliente y a su soporte y mantenimiento en la nube.
Estamos especializados en productos de GMAO que ayuden a muchas empresas instaladoras a dar un salto tecnológico cualitativo que consiga mejorar la productividad. ahorrando horas improductivas, aumentando la calidad de servicio, creando trazabilidad y fiabilidad en procesos y mejorando la huella ecológica


E-mail : jmota@imotics.net
Telèfon : 657379332
Direcció : Edifici 17, Planta 0, Local A-10