Hammame
Sector: Biotecnologia


hammame és fruit de la tasca emprenedora de tres joves mallorquins especialitzats en Biologia, Nutrició i Microbiologia, a més d'en Direcció d'Empreses.
Junts han desenvolupat una gamma de tractaments que aprofiten les sinergies dels olis vegetals completament naturals combinats amb les propietats de l'aromateràpia científica. El resultat és un nou concepte i una nova forma d'entendre la cosmètica: la Novo Cosmètica.
A més, en hammame produïm seguint un model de consum ètic, basat en una producció coherent i ajustada a les necessitats de la societat.

hammame es fruto de la labor emprendedora de tres jóvenes mallorquines especializados en Biología, Nutrición y Microbiología, además de en Dirección de Empresas.
Juntos han desarrollado una gama de tratamientos que aprovechan las sinergias de los aceites vegetales completamente naturales combinados con las propiedades de la aromaterapia científica. El resultado es un nuevo concepto y una nueva forma de entender la cosmética: la Novo Cosmética.
Además, en hammame producimos siguiendo un modelo de consumo ético, basado en una producción coherente y ajustada a las necesidades de la sociedad.


Web : http://www.novocosmetica.com/
E-mail : info@novocosmetica.com
Telèfon : 871 956 515